Language

Kyrie & Terra

Kyrie & Terra

กล่องอุปกรณ์

บริภัณฑ์เอื้อประสงค์

equipment banner

 รายละเอียด

กล่องแอ็กชัน PICK UP [5⭐︎Regalia of Hope] เป็นกล่องจำกัดเวลาระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ~ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น
*ระยะเวลาของกล่องจำกัดเวลาอาจมีการเปลี่ยนได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

5⭐︎Regalia of Hope
เพิ่มความเสียหายแก่แอ็คชันสเปลธาตุแสง 7%
เพิ่มความเสียหายแก่แอ็คชันสเปลธาตุน้ำ 5%
[เฉพาะเรจิน่า] : เพิ่มความเร็วแก่แอ็คชันสกิลธาตุแสง 5%

*ทุกการอัญเชิญ 1 ครั้ง จะใช้อัตราการสุ่มเสมอ
*ไม่ว่าการอัญเชิญ 1 หรือ อัญเชิญ 10 (อัญเชิญลำดับที่ 1 ~ 9) จะใช้อัตราสุ่มเดียวกันเสมอ
*ค่าสถานะของบางอย่างของ เซเลสเทีย แอ็กชัน และอุปกรณ์ ที่ได้รับจะเป็นการสุ่ม

อัตราการได้รับในกล่องเซเลสเทีย PICK UP [5⭐︎Regalia of Hope]

Myth 2.00%
SR 8.00%
R 15.00%
UC 30.00%
C 45.00%

หากเป็นอัญเชิญ 10 ในลำดับที่ 10 นั้นอัตราการได้รับจะเปลี่ยนเป็น

Myth 2.00%
SR 98.00%

- [5⭐︎Regalia of Hope] - บริภัณฑ์เอื้อประสงค์ สามารถได้รับจากกล่องจำกัดเวลาเท่านั้น
- เมื่อได้รับอุปกรณ์ระดับเดียวกันกับอุปกรณ์ที่ PICK UP อยู่ในขณะนั้น จะมีโอกาส 50.00% ที่จะเป็นอุปกรณ์ PICK UP
- การอัญเชิญ 10 จะการันตีการได้รับ SR หรือมากกว่า ขั้นต่ำหนึ่งใบเสมอ
- ไอเทมที่ได้รับจากกล่องอุปกรณ์ จะมีมีโอกาศออกซ้ำ
- ไอเทมที่ได้รับจากกล่องอุปกรณ์ จะมีโอกาสได้รับทั้ง เซเลสเทีย แอ็กชัน และอุปกรณ์
- ไอเทมที่ได้รับจากกล่องอุปกรณ์ จะมีโอกาสได้รับอุปกรณ์มากกว่าไอเทมอีกสองประเภท
- ทุกการอัญเชิญโดยกล่องอุปกรณ์จะได้รับ เศษผลึกอุปกรณ์ และสามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [แลกเปลี่ยน]
- จะสามารถใช้เศษผลึกอุปกรณ์ ตามจำนวนที่กำหนดในการแลกอุปกรณ์ PICK UP ขณะนั้น ได้ที่ [แลกเปลี่ยน] ในช่วงระยะเวลา PICK UP เท่านั้น
- เศษผลึกที่ได้จากการอัญเชิญจะแตกต่างกันไปตามประเภทกล่อง
- การอัญเชิญในแต่ละครั้งจะเป็นการสุ่มตามอัตราได้รับ แต่การอัญเชิญที่มีอัตราได้รับ 1% จะไม่ได้หมายความว่าการอัญเชิญ 100 ครั้ง จะต้องได้รับ 1 ครั้งแน่นอน

 อัตราการได้รับ

การอัญเชิญ 1 หรือ อัญเชิญ 10 (อัญเชิญลำดับที่ 1 ~ 9)

ระดับ ชื่อไอเทม ประเภท อัตราได้รับ


การอัญเชิญ 10 (อัญเชิญลำดับที่ 10)

ระดับ ชื่อไอเทม ประเภท อัตราได้รับ
กลับ