Language

Kyrie & Terra

Kyrie & Terra

กล่องมาตรฐาน

ไอเทมนักผจญภัยมาตรฐาน

 รายละเอียด

*ทุกการอัญเชิญ 1 ครั้ง จะใช้อัตราการสุ่มเสมอ
*ไม่ว่าการอัญเชิญ 1 หรือ อัญเชิญ 10 (อัญเชิญลำดับที่ 1 ~ 9) จะใช้อัตราสุ่มเดียวกันเสมอ

*ค่าสถานะของบางอย่างของ เซเลสเทีย แอ็กชัน และอุปกรณ์ ที่ได้รับจะเป็นการสุ่ม

อัตราการได้รับในกล่องมาตรฐาน

Myth 2.00%
SR 8.00%
R 15.00%
UC 30.00%
C 45.00%

หากเป็นอัญเชิญ 10 ในลำดับที่ 10 นั้นอัตราการได้รับจะเปลี่ยนเป็น

Myth 2.00%
SR 98.00%

- การอัญเชิญ 10 จะการันตีการได้รับ SR หรือมากกว่า ขั้นต่ำหนึ่งใบเสมอ
- อุปกรณ์หรือแอ็กชันที่ออกจากกล่องมาตรฐานนั้นมีโอกาศออกซ้ำ
- กล่องมาตรฐานอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
- กล่องมาตรฐานจะได้รับ "เศษผลึกมาตรฐาน" และสามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้
- เศษผลึกมาตรฐานจะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเศษเสี้ยวจิตปรารถนา
- การอัญเชิญในแต่ละครั้งจะเป็นการสุ่มตามอัตราได้รับ แต่การอัญเชิญที่มีอัตราได้รับ 1% จะไม่ได้หมายความว่าการอัญเชิญ 100 ครั้ง จะต้องได้รับไอเทม 1 ครั้งแน่นอน

 อัตราการได้รับ

การอัญเชิญ 1 หรือ อัญเชิญ 10 (อัญเชิญลำดับที่ 1 ~ 9)

ระดับ ชื่อไอเทม ประเภท อัตราได้รับ


การอัญเชิญ 10 (อัญเชิญลำดับที่ 10)

ระดับ ชื่อไอเทม ประเภท อัตราได้รับ
กลับ